فن‌آورد، بزرگ ترین مسابقات تخصصی مهارت سنجی کشور

با توجه به افزایش چشمگیر مفهوم مهارت در کسب‌و‌کارهای جدید و کاهش فرهنگ مدرک گرایی، جای خالی سازوکاری برای بررسی و اثبات مهارت‌‌ها و تخصص‌های متخصصان احساس می‌شد، کهفن‌آورد سعی می‌کند نقش این سازوکار را به بهترین نحو ایفا کند. به این معنا که مستقل از هر مدرک تحصیلی و رزومه‌های بعضا ساختگی

ادامه مطلب
منبع : فن آورد_ نمایندگی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچانفن آورد چیست؟
برچسب ها :